1. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de site zijn eigendom van Scoperta en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan Scoperta webpagina’s af te drukken voor persoonlijk gebruik.

2. Linken naar de Scoperta website

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit altijd naar de Scoperta Homepage te doen.

3. Juistheid van gegevens

Sommige op deze site geïllustreerde modellen, onderdelen en accessoires kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra’s zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld.
De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Scoperta wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Scoperta behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De Scoperta Distributeur of desgevallend de Erkend Hersteller verstrekt u gaarne inlichtingen.

4. Aansprakelijkheid

Scoperta is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Scoperta website zouden voorkomen. Scoperta is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Scoperta website zijn gelinked.

5. Gegevensbescherming

Scoperta respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Scoperta gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

5.1 Persoonsgegevens

Scoperta verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Scoperta toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Scoperta met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Scoperta contractueel of vennootschapsrechterlijk verbonden ondernemingen. De bezoeker heeft recht op inzage en ev. correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Scoperta op onderstaand adres:

Scoperta nv
Wolfsakker 5b
9160 Lokeren
België

5.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal Scoperta gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Scoperta website gekomen bent.

5.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde ‘cookies’ op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u ‘cookies’ van uw harde schrijf verwijderen, ‘cookies’ afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een ‘cookie’ geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.Scoperta doet al het mogelijke om te verzekeren dat de inhoud van deze website actueel en correct is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het vertrouwen op de inhoud van deze website. Informatie op deze website kan mogelijk incorrect zijn als gevolg van productwijzigingen die zijn doorgevoerd sinds de betreffende inhoud op de website is geplaatst. Het is mogelijk dat delen van de beschreven of afgebeelde uitrusting alleen in bepaalde landen of alleen tegen meerprijs leverbaar zijn. Scoperta behoudt zich het recht voor de productspecificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Scoperta Verdeler geeft u graag de meest recente informatie over de productspecificaties in uw land.

0